ویزای توریستی تایلند عادی

 

یک بار اجازه ورود دارد ،58 روز اعتبار اقامت دارد .

سه ماه اعتبار ورود دارد.

ویزای توریستی تایلند مولتی

 

دو بار اجازه ورود دارد ، هر بار ورود 58 روز اعتبار اقامت دارد ، شش ماه اعتبار ورود دارد.

ویزای تجاری تایلند مولتی

ویزای NON-B برای کسانی که قصد کار و تجارت در تایلند دارند و این ویزا به مجوز کار WORK PERMIT  نیاز دارد ،   اگر ویزای تجاری بدون مجوز کار باشد جرم محسوب می شود . این ویزا فقط به صورت یک بار ورود و مدت اعتبار سه ماه صادر می شود که مسافر به محض ورود به تایلند با مراجعه به مراجع وابسته در تایلند جهت تمدید و قانونی نمودن اقامت خود اقدامات لازم را انجام دهند. برای صدور ویزای تجاری مراجعه شخص متقاضی به سفارت و داشتن دعوت نامه رسمی الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز ویزای تایلند:

 

  • فرم درخواست ویزا که به طور کامل و جزئیات به زبان انگلیسی تایپ شده باشد.
  • دو قطعه عکس جدید 3.5 * 4.5 زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد وتاریخ آن کمتر از شش ماه باشد.
  • کپی شناسنامه،کارت ملی،گذرنامه(حتما هر سه مدرک در یک برگ A4 )
  • بلیط و واچر هتل
  • پرینت سه ماه آخر حساب بانکی