ویزای توریستی ( T )

این ویزا دارای 3 ماه مهلت برای استفاده و 45 روز اجازه اقامت در کشور تاجیکستان می باشد.

*این ویزا قابل تمدید یا جایگزینی با انواع دیگر ویزا را ندارد*

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی تاجیکستان :

  • تکمیل فرم درخواست ویزا
  • اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

 

ویزای تحصیلی ( O-1 )

اجازه صدور این نوع ویزا را فقط اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان دارد.

ویزای تحصیلی ( O-2 )

مدت اعتبار این ویزا کمتر از 9 ماه می باشد و قابل تمدید یا جایگزینی با انواع دیگر ویزا را ندارد.

ویزای کار ( M )

مدت اعتبار این ویزا کمتر از 3 ماه و فقط بر اساس مجوز کاری که توسط خدمات مهاجرتی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان صادر شده باشد صادر و قبل تمدید نیز می باشد.

ویزای منطقه آزاد تجاری (МОИ )

اعتبار این ویزا کمتر از 3 ماه و قابلیت 1 بار تمدید را دارد.برای تجاری که قصد تجارت در مناطق آزاد تجاری تاجیکستان را دارند صادر می گردد.

ویزای خصوصی ( XC )

این ویزا برای افرادی که قصد دیدار از اقوام و یا دوستان خود را دارند صادر می گردد.افرادی هم که برای درمان و یا اهداف خصوصی دیگر قصد سفر به تاجیکستان را دارند نیز شامل دریافت این نوع ویزا می شوند.

ویزای حمل و نقل ( H )

این ویزا برای حمل و نقل های بین المللی برای رانندگان صادر می شود.

ویزای خدمه هواپیما ( L )

این ویزا برای خلبان،کمک خلبان،مهماندار وهمه خدمه پرواز صادر می گردد.

آذربایجان

ویزای مهاجرت (ИД )

این ویزا برای افرادی که برای دریافت اجازه اقامت دائم با تاجیکستان سفر می کنند صادر می شود.

ویزای رسانه های جمعی (Ж )

این ویزا برای خبرنگاران،گردانندگان رسانه های جمعی و همچنین برای اعضای خانواده افراد ذکر شده صادر می شود.

ویزای همسر شهروند تاجیکستانی (ХШ )

این ویزا برای افرادی که با شهروند تاجیکستانی ازدواج کرده اند و همچنین برای فرزند یا قرزندی که سرپرستی آن را پذیرفته اند صادر می شود.

ویزای ورزشی و گروه های سرگرمی (ВХ )

این ویزا برای افرادی که جهت شرکت در مسابقات رسمی یا برگزاری فعالیت های فرهنگی به تاجیکستان سفر می کنند و همچنین برای خانواده افراد ذکر شده صادر می شود.

ویزای ماموریت (ТД)

این ویزا برای کارمندان سازمان های مذهبی که قصد انجام فعالیت در تاجیکستان را دارند صادر می شود.

ویزای بشردوستانه (Б)

این ویزا برا افرادی که برای حمایت یا حمل و نقل محموله های بشر دوستانه به تاجیکستان سفر می کنند صادر می شود.

ویزای تجاری (ТИ)

این ویزا باری افرادی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان در قصد انجام فعالیت تجاری دارند صادر می شود.

ویزای سرمایه گذاری (C)

این ویزا برای سران شرکت های معروف و معتبر جهان که به تاجیکستان سفر می کنند و همچنین در تاجیکستان هستند و به طور واقعی در سرمایه گذاری و اقتصاد تاجیکستان شرکت می کنند و همچنین نمایندگان جناح اداری شرکت های بزرگ که در بازار تاجیکستان فعالیت دارند یا برنامه هائی در زمینه توسعه فعالیت تجاری دارند و خانواده های افراد ذکر شده صادر می شود.