عمان کشوری سلطان نشین در شبه جزیره عربستان است. این کشور با ایران از طریق دریای عمان مرز دریایی دارد. اختلاف ساعت بین این دوکشور نیم ساعت است. همه ساله گردشگران زیادی از کشور ما، عمان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند. مسقط پایتخت این کشور ، که حلوای عمانی یا همان مسقطی معروف، سوغات آن‌جا است. درآمد اصلی آنها همچون دیگر کشورهای عربی، ازنفت است اما علاوه برنفت، کشاورزی - ماهیگیری و صنعت گردشگری هم برای این کشور درآمدزایی می‌کنند.

ویزای عمان

 مسافران برای ورود به اکثر کشورها نیاز به ویزا دارند . عمان هم از آن دسته مناطقی است که بدون ویزا نمی‌توان به آن سفر کرد.
 ایرانیان برای ورود به این کشور سلطنتی بر حسب نیازشان می‌توانند بدون حضور در سفارت، سه نوع ویزا تقاضا کنند:
1- ویزای توریستی
2- ویزای تجاری
3- ویزای ترانزیت
اما اگر مسافر، متقاضی ویزای تحصیلی، ازدواج و یا کاری باشد حتما باید به سفارت مراجعه کند. ویزای توریستی به 2 صورت برای متقاضیان صادر می‌شود: الکترونیکی یا فرودگاهی که بعدا به تفصیل در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم.

Roman architects

Roman architects were skilled in engineering, art, and craftsmanship combined. Vitruvius was very much of this type, a fact reflected in De architectura. He covered a wide variety of subjects he saw as touching on architecture. This included many aspects that may seem irrelevant to modern eyes, ranging from mathematics to astronomy, meteorology, and medicine.

Vitruvius, thus, deals with many theoretical issues concerning architecture. For instance, in Book II of De architectura, he advises architects working with bricks to familiarise themselves with pre-Socratic theories of matter so as to understand how their materials will behave.

Vitruvius sought to address the ethos of architecture, declaring that quality depends on the social relevance of the artist's work, not on the form or workmanship of the work itself. Perhaps the most famous declaration from De architectura is one still quoted by architects.