نرخ ویژه استانبول فقط تا 30 آذر 

4 شب و 5 روز

تور استانبول 

شروع از 2590 هزار تومان

آفر استثنایی پرستو سیر فقط تا 30 آذر

021-77535544

قیمت 2590 هزار تومان 

هتل : Monarch Hotel

پرواز : ایران ایر

ترانسفر و گشت شهری

قیمت 2990 هزار تومان 

هتل : Cumbali Plaza

پرواز : ایران ایر

ترانسفر و گشت شهری

قیمت 3500 هزار تومان 

هتل : Taksim Experss

پرواز : ایران ایر

ترانسفر و گشت شهری

قیمت 4100 هزار تومان 

هتل : Surmeli

پرواز : ایران ایر

ترانسفر و گشت شهری

Istanbul