خدمات بار هوایی  | خدمات بار هوائی

خدمات بارهوایی به عنوان جدیدترین خدمات ارائه شده توسط ایرلاین ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی محسوب می شود. شاید خدمات بار هوائی برای بسیاری از مخاطبان ناشناس و پر از ابهام باشد. 

آژانس خدمات مسافرتی پرستو سیر تلاش دارد تا اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان بگذارد که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است و بهای کمتری داشته است. 

خدمات بار هوایی

 

بار هوایی چیست ؟

 در تعریف بار هوایی میتوان اینگونه سخن گفت که بار هوائی یا فریت به بسته یا کالاهائی اطلاق می گردد که طی صدور بارنامه و شرائط قرارداد بین شرکت حمل کننده و فرستنده با هواپیما حمل گردد.

 

خدمات بار هوایی به صورت جامه دان همراه مسافر

به جامه دان هایی گفته می شود که مسافر  به عنوان توشه همراه که محتوی لوازم شخصی سفر می باشد به هنگام مراجعه به باجه پذیرش تحویل داده و رسید دریافت می دارد.

به خاطر داشته باشید طبق مقررات بین المللی شرکت های هواپیمایی هر مسافر مجاز است حداکثر دو بسته هر یک به وزن 23 کیلوگرم همراه خود را تحویل باجه پذیرش نماید.

وزن بسته هایی که بیش از 32 کیلوگرم باشد طبق مقررات برای هر کیلو اضافه وزن، سه برابر تعرفه اضافه بار محاسبه و به عنوان جریمه دریافت خواهد شد . برخی شرکتها هم از پذیرش جامه دان بیش از 32 کیلوگرم معذور می باشند.

ابعاد و اندازه جامه دانهای همراه مسافرین طبق مقررات رایج شرکتهای بین المللی مجموع طول- عرض- ارتفاع جامه دان حداکثر 158 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

 

خدمات بار هوایی جامه دان غیر همراه  

جامه دانهای مازاد بند فوق حاوی لوازم شخصی مسافرین به دو طریق امکان پذیر خواهد بود:

  1.  مسافر می تواند برای اوزان مازاد بر وزن مجاز در ازاء هر کیلو اضافه ، مبلغی طبق تعرفه اضافه بار پرداخت نماید ، تعرفه براساس مقصد مسافرو بعد از مسافرت محاسبه می گردد.
  2.  پذیرش و حمل این بسته ها به صورت فریت با صدور بارنامه میسر است، بدینصورت قبل از زمان مسافرت و طی یک برنامه ریزی ، مسافر بسته های مازاد خود را به یکی از آژانسهای پذیرش و حمل بارتحویل و پس از صدور بارنامه ، بسته ها به مقصد ارسال می گردد.

برنامه ریزی و تحویل بار در مقصد به طریقی انجام میپذیرد که مسافر به محض ورود به مقصد بتواند نسبت به ترخیص بار خود از گمرک اقدام نماید ، پیشنهاد می نماید در این  زمینه با کارگروه خدماتی پرستو سیر تماس گرفته تا راهکارهای مناسب به شما ارائه گردد.

 

خدمات بار هوایی ویژه محمولات و کالاهای تجارتی

به کلیه محمولات و کالاهای بازرگانی – صنعتی و ….. و بارهای کلی یا GENERAL CARGO گفته می شود که پذیرش و کرایه حمل هوایی بار از مبدأ به مقصد بازاء هر کیلو طبق تعرفه روز محاسبه و دریافت می گردد.

نکته اینکه در مورد کالاهای عمومی مطرح است در بین کالاها،کالاهایی وجود دارد که بنابر ماهیت و بازتابهای احتمالی ، اینگونه کالاها را کالاهای ویژه – فاسد شدنی و غیره می نامند، برای حمل و پذیرش اینگونه کالاها پیشنهاد می گردد.