وقت سفارت

وقت سفارت برای کسانی کاربرد دارد که قصد اخذ ویزا کشورهای مختلف را دارند و باید بدانند که برای اخذ ویزا نیاز به وقت قبلی این سفارت ها می باشد .متقاضیانی که برای اخذ ویزا کشور مورد نظر اقدام می نمایند نیاز به وقت سفارت دارند تا در این وقتی که به آنها داده می شود بتوانند مدارک مورد نیاز سفارت (که از قبل به آنها اعلام شده است) را تحویل داده و در این جلسه با شخص متقاضی مصاحبه شود و اقداماتی نظیر انگشت نگاری نیز انجام شود. پس کسانی که قصد اخذ ویزا کشوری را دارند باید به خوبی در این جلسه ظاهر شوند و نظر مسئول مورد نظر را به خود جلب کنند. البته مدارک و ویژگی های شخص بسیار مهم است و اگر طبق قوانینی که هر کشور دارد مدارک شخص کامل نباشد متاسفانه شخص در این وقت مصاحبه سفارت رد یا در اصطلاح ریجکت می شود .

زمان وقت سفارت چگونه تعیین می شود ؟

اعلام و تعیین زمان مصاحبه از طرف سفارت مشخص می شود و به هیچ وجه شخص متقاضی نمیتواند روز تعیین شده را تغییر دهد و می بایست دقیقا همان روز به مصاحبه برود.کشورهای مختلف نیز قوانین خود را برای تعیین وقت سفارت دارند و نحوه زمانبندی هر کشور مختص به خودش می باشد. هر سفارت خانه ای سیاست های خاص خودش را جهت اعطاء نوبت دارا میباشد و بنا به تعداد و میزان درخواست های داده شده از سوی متقاضیان، روزهای مختلفی جهت درخواست ویزا به آنها اعطاء میکنند.

 چگونه می توانیم وقت سفارت بگیریم ؟

برای گرفتن وقت سفارت می باسیت از طریق راههایی که سفارت های کشورهای مختلف اعلام کرده اند اقدام شود ولی هموطنان عزیزی که خود به دلیل دغدغه های مختلف و چالش های موجود در فرآیند اخذ وقت سفارت وجود دارد نمیتوانند اقدام به دریافت وقت سفارت نمایند کارشناسان آژانس گردشگری پرستوسیر می توانند به صورت تخصصی اقدام به اخذ وقت سفارت کشورهای شینگن برای متقاضیان عزیز بنمایند.

وقت سفارت

تعیین وقت سفارت