• پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه

  پاسپورت ها در روزهای دو شنبه و پنجشنبه ارسال می گردد و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا،پاسپورت مهر خورده در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازگردانده خواهد شد. به طور معمول مدت زمان پیکاپ ویزا دو هفته کاری خواهد بود.

  مدارک مورد نیاز برای ویزای غیر مهاجرتی

  پرینت ایمیل سفارت

  پاسپورت امضا شده

  فرم وکالت نامه امضا شده

  • مدارک مورد نیاز برای ویزای مهاجرتی

   پرینت ایمیل سفارت

   پاسپورت امضا شده

   دو قطعه عکس 5*7 (مهر،تاریخ،آدرس وشماره عکاسی الزامیست)

   رنگ چشم و قد

   تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت(ایمیل شخصی ، آدرس و شماره تلفن)

   امضای فرم وکالت نامه

انواع ویزا