یکی از آسان ترین روش ها برای مهاجرت به کانادا، روش سرمایه گذاری میباشد .

کانادا برنامه های زیادی برای این روش پیشنهاد کرده است و اگر شرایط زیر را دارید میتوانید اقدامات لازم را انجام دهید:

  1. داشتن دارایی بالغ بر 1,600,000 دلار آمریکا . شما باید تعهد دهید تا 800,000 دلار در کانادا سرمایه گذاری کنید و این مبلغ تا 5 سال نزد دولت کانادا خواهد ماند

  2. همچنین شما باید نشان دهید که به اندازه کافی پول برای پشتیبانی مالی خود در کانادا خواهید داشت

داشتن حداقل 35 امتیاز از 100 که این امتیاز ها بر اساس موارد زیر تعیین می شود:

  1. سن

  2. تحصیلات

  3. تجربه کاری

  4. میزان سطح دانش زبان انگلیسی یا فرانسه

  5. انطباق فرد متقاضی با محیط کانادا

برای این نوع مهاجرت از دو طریق می توانید اقدام نمایید: 

  • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برنامه دولت فدرال

  • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برنامه کبک

 

توجه داشته باشید که روند مهاجرت به روش سرمایه گذاری در استان کبک سرعت پذیرش بیشتری دارد و اگر شرایط بالا را دارید میتوانید از طریق سرمایه گذاری به کانادا به راحتی مهاجرت کنید.

ویزای سرمایه گذاری کانادا

درصد قبولی بالا از طریق سرمایه گذاری نسبت به بقیه روش ها

سرعت بالای پذیرش پرونده توسط اداره مهاجرتی کانادا

عدم نیاز به دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه