ویزای توریستی گردشگری استرالیا :

(ویزای شماره 600 )

با دریافت این نوع ویزا می توان بعنوان گردشگر به استرالیا سفر کرد و به مدت 3 ،6 و 12 ماه در استرالیا اقامت داشت.

همچنین این ویزا بعنوان اهداف بازدید از کسب و کار نیز صادر می شود.

ویزای دانشجوئی استرالیا :

(ویزای شماره 500 )

با دریافت این نوع ویزا دانشجو یا دانش آموز اجازه خواهند داشت تا در یک دوره ثبت نام شده به صورت تمام وقت به تحصیل بپردازند. پذیرفته شدگان در یکی از موسسات آموزش عالی استرالیا واجد شرایط دریافت این ویزا می باشند.

ویزای کار در استرالیا  :

(ویزای شماره 457 )

کارکنان ماهر و حرفه ای که توسط یک حامی مالی تائید شده اند واجد شرایط دریافت این ویزا می باشند. متقاضی باید حتما یک مهارت برای پرکردن جایگاه در نظر گرفته شده توسط یک کسب و کار معتبر را داشته باشد.

ویزای کار در استرالیا:

(ویزای شماره 400 )

این نوع ویزا اجازه می دهد تا فردی که دارای تخصص حرفه ای می باشد برای شرکت غیرمستقیم در کار یا فعالیتی که به منافع استرالیا کمک کند مانند کمک به یک فاجعه طبیهی شرکت کند.

ویزای کار در استرالیا :

(ویزای شماره 485 )

این نوع ویزا برای افرادی صادر می شود که از یکی از موسسات آموزش عالی استرالیا فارغ التحصیل شده اند.

ویزای کار در استرالیا  ویژه متخصصان مستقل :

(ویزای شماره 189 )

این نوع ویزا اجازه می دهد تا متخصصان حرفه ای که توسط خانواده، کارفرمایان یا ارگان خاصی حمایت نمی شوند با کسب امتیاز مورد نظر به طور دائم در استرالیا زندگی کنند.

ویزای کار در استرالیا  :

(ویزای شماره 190 )

این نوع ویزا اجازه زندگی دائم به متخصصان حرفه ای را می دهد.

ویزای کار در استرالیا :

(ویزای شماره 186 )

این نوع ویزا به متخصصان حرفه ای که توسط کارفرمای معتبر در استرالیا کاندید شده اند اجازه اقامت دائم می دهد.

 

انواع ویزای استرالیا :

 

 • ویزای توریستی گردشگری ( Visitor Visa )

 • ویزای دانشجوئی ( Student Visa  )

 • ویزای کار ( Work )

 • ویزای فعالیت تجاری ( Business Activity )

 • ویزای اقامت دائم (  Permanent Residence )

ویزای استرالیا

ویزای کار در استرالیا  :

(ویزای شماره 489 )

این نوع ویزا برای متخصصان حرفه ای می باشد تا به صورت موقت در مناطق مشخص اجازه کار و زندگی داشته باشند.

ویزای کار موقت در استرالیا(روابط بین المللی ):

( ویزای شماره 403 )

این نوع ویزا به افرادی اجازه ورود به استرالیا را می دهد که در ارتباط با یک توافق نامه ، نمایندگی از یک دولت خارجی ، آموزش زبان خارجی ،انجام کار خانگی برای یک دیپلمات ، کار به عنوان کارگر فصلی یا دارای مزیت یا مصونیت یا امتیاز سیاسی می باشند.

ویزای کار در استرالیا (ویزای مهاجرتی حمایت شده منطقه ای ) :

(ویزای شماره 187 )

این نوع ویزا اجازه می دهد تا متخصصان حرفه ای به طور دائم در استرالیا اقامت و کار داشته باشند.

ویزای کار در استرالیا (ویزای فعالیت موقت) :

( ویزای شماره 408 )

این نوع ویزا برای کار در صنعت سرگرمی ، کارمند مذهبی تمام وقت ، کارگر خانگی برای مدیران خاص یا بعنوان خدمه قایق های لوکس تفریحی ، شرکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، دعوت از طرف یک سازمان معتبر در استرالیا ، مسابقات ورزشی سطح بالا ، پروژه های پژوهشی ،تبادل کارکنان برای جایگاه تخصصی ، برنامه های خاص و مراسم ویژه که به تائید دولت استرالیا رسیده باشد صادر می گردد.

 

ویزای استرالیا

 • پاسپورت با داشتن حداقل 6 ماه تاریخ اعتبار از زمان سفر به استرالیا
 • پاسپورت های قبلی در صورت داشتن ویزاهای دیگر
 • شناسنامه ایرانی
 • دو قطعه عکس جدید 5/3 در 5/4 جدید(کمترازشش ماه) زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد 18 تا 50 ساله
 • ریز پرینت شش ماه اخیر حساب بانکی
 • کارمندان :معرفی نامه شغلی با ذکر تاریخ استخدام، سمت ، میزان درآمد و تائید مدت مرخصی
 • کارفرمایان :جواز کسب،مجوزهای تاسیس شرکت،آگهی ثبت،اگهی آخرین تغییرات،روزنامه رسمی،کارت بازرگانی
 • دعوت نامه (درصورتیکه هزینه اقامت به عهده دعوت کننده باشد،مدارک مالی دعوت کننده )
 • در صورت نداشتن دعوت نامه رزرو بلیت و واچر تائید شده هتل

مدت زمان دریافت ویزا

رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت ویزای استرالیا جهت واجد شرایط بودن متقاضی متفاوت است ،در صورتیکه تمامی مدارک کامل و بدون ایراد باشد این زمان حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.