با شیوع ویروس کووید19 (کرونا) در کشور عزیزمان و پیرو آن ایجاد شرایط حاد در جامعه و کنسل شدن پروازها و بسته شدن مرزها و... آژانس پرستو سیر شرایط کنسلی خود را به صورت ذیل خدمت شما عزیزان اعلام میدارد :

کنسلی ها به 2 بخش کلی ذیل تقسیم میگردد :

الف: قراردادهای  5 اسفند و قبل از آن

ب: قراردادهای بعد از 5 اسفند

الف) قراردادهای  5 اسفند و قبل از آن :

ثبت نام تورهای داخلی و خارجی

تورهای داخلی
 تمامی هزینه های دریافتی از ثبت نام کننده ها پس از کنسل کردن , بدون کسر هزینه طی مدت 20 الی 25 روز کاری مسترد می گردد

تورهای خارجی
تمامی هزینه های دریافتی از ثبت نام کننده ها پس از کنسل کردن ( به غیر از هزینه ویزا – در صورت صدور – وپرواز داخلی شهرها یا قطار داخلی) به مسافرین و ثبت نام کننده ها طی مدت 20 الی 25 روز کاری مسترد می گردد و تمامی تورهای انجام شده توسط این شرکت بدون جریمه پرواز و یا نوشوء هتل می باشد .

 قرارداد پروازهای داخلی و خارجی
تمامی قراردادها در صورت تمایل مسافر کنسل و تمامی مبالغ اخذ شده به همکاران و مسافرین مسترد میگردد. شایان ذکر است پس از کنسل کردن قرارداد مبلغ طی مدت 20 الی 25 روز کاری به مسافرین عودت داده میشود.

  قرارداد هتلهای داخلی و خارجی
هتلهای داخلی
            . هیچگونه جریمه ای نداشته و تمام مبالغ به مسافرین طی 20 الی 25 روز کاری مسترد میگردد

 هتلهای خارجی:
             همانطور که مستحضر هستید قوانین کنسلی در هتلهای خارجی بر اساس قوانین موجود در کشور مقصد میباشد لذا کنسل کردن هتلها با شرایط موجود دارای جریمه میباشد و شرکت پرستو سیر در گام نخست تمام تلاش خود در جهت استرداد کامل مبلغ و یا کاهش جریمه ها برای شما عزیزان ثبت نام کننده انجام خواهد داد و در صورت اخذ هرگونه جریمه مستندات قابل

 

استعلام به مسافرین ارائه خواهد گردید. استرداد مبالغ دریافتی از طرف پرستو سیر ظرف مدت زمان 20 الی 25 روز کاری به حساب ثبت نام کننده ها واریز میگردد .

ب) قراردادهای ثبت نامی بعد از 5 اسفند
   تورهای خارجی 
در صورت ثبت نام مسافرین جهت استفاده از تورهای خارجی پرستو سیر بعد از تاریخ 5 اسفندماه در صورت قابل اجرا بودن تور (مانند آزاد بودن رفت و آمد , باز بودن مرزها , اخذ روادید و...) تورها قابل کنسل نبوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی با ثبت نام کننده عمل میگردد و در صورت قابل اجرا نبودن تورها و تمام مبالغ به مسافرین طی 20 الی 25 روز کاری مسترد میگردد .

  تورهای داخلی 
در صورت قابل انجام بودن سفرها , کنسل کردن تور , دارای جرائم کنسلی که در قوانین سازمان میراث فرهنگی ذکر گردیده میباشد.
در صورت کنسل شدن پرواز از سمت ایرلاین , مسافر موظف به استفاده از پرواز جایگزین میباشد و آژانس پرستو سیر موظف به تامین جایگزین بدون اخذ هیچگونه مبلغ مازاد میباشد . و در صورت قابل اجرا نبودن تورها و تمام مبالغ به مسافرین طی 20 الی 25 روز کاری مسترد میگردد ..

   پرواز
قوانین کنسلی پرواز بر اساس قوانین صادره از سازمان هواپیمایی کشوری میباشد

   هتل
قوانین کنسلی هتل مطابق با قوانین کنسلی اعلام شده توسط هتل میباشد.
شایان ذکر است مبلغ اخذ شده , پس از کنسل کردن قراداد , طی مدت 20 الی 25 روز کاری به ثبت نام کننده مسترد می گردد و در صورت قابل اجرا نبودن هتل ها و تمام مبالغ به مسافرین طی 20 الی 25 روز کاری مسترد میگردد .

تبصره 
شایان ذکر است تورهای ثبت نام شده پس از 5 اسفند در مسیر ترکیه ( شهرهایاستانبول – آنتالیا – آلانیا – مارماریس – کوش آداسی ) در صورت تمایل مسافر به کنسل کردن ( یک هفته قبل از پرواز) هیچ گونه جریمه پروازی و یا نوشوء هتل از مسافرین اخذ نمی گردد..